POKYNY PRO TESTERY

Pro úspěch re.voltu je důležité kvalitně otestovat aplikaci a rozšířit řady řidičů. 
Proto po Vás chceme zpětnou vazbu i přiměřeně zdravou propagaci.

30 minut / 120 Kč

Pro získání kreditu je třeba:

  1. Vyplnit formulář zpětné vazby zde
  2. Stát se fanouškem naši facebookové stránky zde

Pokud nemáte facebook pošlete pozvánku emailem s odkazem ke stažení alikace re.volt třem svým kamarádům. Do kopie uveďte info@revolt.city

90 minut / 360 Kč

Pro získání kreditu je třeba:

  1. Vyplnit formulář zpětné vazby zde
  2. Stát se fanouškem naši facebookové stránky zde
  3. Vyfotit se s revoltem a sdílet to na vašem FB profilu s označením naši FB stránky NEBO vytvořit FB video story s označením našeho FB

Pokud nemáte facebook pošlete pozvánku emailem s fotkou Vás a auta a odkazem ke stažení alikace re.volt pěti svým kamarádům. Do kopie uveďte info@revolt.city

 240 min / 960 Kč

Pro získání kreditu je třeba:

  1. Vyplnit formulář zpětné vazby zde
  2. Stát se fanouškem naši facebookové stránky zde
  3. Vyfotit se s revoltem a sdílet to na vašem FB profilu s označením naši FB stránky NEBO vytvořit FB video story s označením našeho FB
  4. Váš příspěvek musí být sdílen 7x vašimi přáteli

Tohoto kreditu už bez facebooku bohužel nelze dosáhnout.

Další důležité informace k testovacím jízdám

Výše uvedené podmínky platí pro všechny, kteří zaslali svůj email k zapojení do testování na našich webových stránkách zde až do čtvrtka 26.7.. Nezapomeňte, že je nutné, aby se vložený email shodoval s registračním emailem v mobilní aplikaci.

Po splnění výše uvedených podmínek, je nutné, abyste nám na facebook zde poslali z Vašeho profilu zprávu s Vašim registračním emailem. Jedině tak si můžeme vše spojit, ověřit a stanovit výši kreditu k vrácení (tento krok není třeba udělat v případě zaslání emailových pozvánek). Žádné z kritérií není nutné splnit ihned, ale klidně v průběhu celé této akce.

Testovacích jízd je možné využít do 30.9.2018. Všechny peníze poté budeme vracet najednou během měsíce října. Vrácený kredit není nijak omezen počtem jízd, ale jejich součtem podle splněných kritérií k datu 30.9. - viz výše.